Mätning med energianalysator

2018-02-21 14_21_43-Measurement data Analysis _ GraphMed vår energianalysator kan vi på ett enkelt sätt få fram vad som händer i din anläggning. Som till exempel om det är något som ligger och belastar i onödan med kostnader som följd.

Om det är säkringar som går, när händer det och varför?

Om vi ska bygga ut eller installera en ny maskin, har vi ström så det räcker i vår befintliga anläggning eller behöver vi bygga ut?