Tjänster

Se ett urval av vad vi erbjuder i menyn till höger.

För vissa av våra tjänster så kan man nyttja det nya Grön teknik avdraget som fungerar ungefär som rotavdraget.

Laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

System för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.